Skip to main content

Forest แอปที่จะมาช่วยให้คุณ วางมือถือ

ในยุคปัจจุบันให้เราวางมือถือ เป็นเรื่องยาก พอดีไปเจอ แอปอันนึง ที่จะมาช่วยให้เราวางมือถือได้โดยชวนคุณปลูกป่ากัน ง่ายๆเลย คือ เปิดแอปนี้ขึ้นมากดปลูก แล้วก็ทิ้งมือถือไว้ ภายใน 25 นาทีต้นไม้ก็จะโตได้ต้นไม้หนึ่งต้น แต่มีข้อแม้ว่าห้ามเปิด แอปอื่น หากคุณเปิด ต้นไม้ก็จะตายลงไป นอกจากนั้น ยังมีเงินจากการปลูกต้นไม้เอาไปซื้อต้นไม้พิเศษได้ด้วย 

Screen Shot 2559 05 21 at 3.18.16 PM

แอบนี้มีทั้งบน iOS ,Android ,Windows Phone และบน Chrome, Firefox ด้วย

Screen Shot 2559 05 21 at 3.28.24 PM

ลองดูครับอย่างน้อยก็ลดการใช้งานมือถือ มาโฟกัสที่งาน บ้าง หรือไปสนใจเรื่องอื่นบ้าง

ลองไปดุ