all thai taxi1

    ผมเองเป็นคนที่ใช้  Taxi เป็นประจำ ปัญหาที่เจอก็เหมือนทุกท่านเจอละครับ เรียกแล้วไม่ไป รถเหม็น พูดไม่เพราะ และสารพัดที่เจอ ผมใช้บริการมากกว่า 10 ปี มันก็เหมือนจะชิน คือจำใจชินเพราะทำอะไรไม่ได้ ร้องเรียนไปก็ไม่ปรับปรุง ขนาดขึ้นค่า Taxi แล้ว รอบล่าสุด 13ธ.ค. ปรับขึ้นค่าแท็กซี่ ‘รถติด’นาทีละ2บ. เพิ่มโทษไม่รับคน ก็แล้ว มันก็ยังมีปัญหาเดิมๆแก้ไม่ได้ 

    © 2018 ฅคนหลังเขา. All Rights Reserved.