Skip to main content

การเข้าถึงเว็บไซต์ของทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

การเข้าถึงเว็บไซต์ของทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

การเข้าถึงเว็บไซต์ของทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในยุคที่เรามีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเว็บไซต์ที่มีความเข้าถึงง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคนถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องพิจารณาในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

Web Accessibility หรือ การเข้าถึงเว็บไซต์เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการทำให้เว็บไซต์มีความเข้าถึงง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางการเห็น ผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการได้ยิน ผู้ใช้ที่มีความต้องการเฉพาะทางหรือผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์เพียงแค่บางชนิด การเข้าถึงเว็บไซต์ที่ดีจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาและบริการบนเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและบริการในเว็บไซต์นั้นๆ

การออกแบบเว็บไซต์ที่เข้าถึงง่ายจะมีผลดีในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของผู้ใช้ การเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเข้าใจในข้อมูลที่ส่งต่อผ่านเว็บไซต์ และสามารถเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงและแชร์

การสร้างเว็บไซต์ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของ Web Accessibility ด้วย ไม่ว่าคุณจะใช้ Joomla Wordpress หรือ CMS อื่นๆ

เพื่อให้เว็บไซต์ เป็นเว็บไซต์ที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน สามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามหลักการออกแบบเว็บไซต์ที่เข้าถึงง่าย โดยมีเทคนิคหลายอย่างที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น

 1. การใช้สีที่ต่างกันชัดเจน: สีเป็นสิ่งที่สำคัญในการแสดงผลเนื้อหาบนเว็บไซต์ แต่สำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็น การใช้สีที่เหมาะสมและชัดเจนจะช่วยให้พวกเขาสามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

 2. การใช้ตัวหนังสือที่ใหญ่พอ: การใช้ตัวหนังสือที่ใหญ่พอจะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นสามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น และไม่จำเป็นต้องขยับเข้าไปใกล้เพื่ออ่านได้

 3. การใช้แท็ก alt ในการใส่รูปภาพ: การใช้แท็ก alt ในการใส่รูปภาพจะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นสามารถเข้าใจได้ว่ารูปนั้นแสดงอะไร แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้

 4. การใช้เทคโนโลยีช่วยการเข้าถึง: มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ที่มีความต้องการในการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ เช่น การใช้ภาษามือถือเพื่อเข้าถึงเนื้อหา 

การใช้เทคโนโลยีช่วยการเข้าถึง (Assistive Technology) เป็นการใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความต้องการในการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น โดยมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่สามารถช่วยเหลือได้ เช่น

 1. ซอฟต์แวร์อ่านหน้าจอ: เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นในการอ่านข้อความบนหน้าจอ โดยสามารถอ่านข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนของหน้าจอได้ตามความต้องการ

 2. ซอฟต์แวร์เพื่อเสียงช่วย: เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เสียงเพื่อช่วยผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นในการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยสามารถอ่านข้อความและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ได้

 3. คีย์บอร์ดเพิ่มเติม: เป็นคีย์บอร์ดที่มีการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านการใช้เมาส์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยสามารถใช้คีย์บอร์ดเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการนำทางบนหน้าเว็บไซต์ได้

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น หากเราจะทำ Web Accessibility แล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำ

เว็บไซต์ภาครัฐควรมีการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกคน รวมถึงผู้พิการและผู้สูงอายุ ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์ภาครัฐควรมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของ Web Accessibility (การเข้าถึงเว็บไซต์อย่างเป็นมิตร) เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบาย

บางครั้งการออกแบบเว็บไซต์ภาครัฐไม่คำนึงถึงผู้ใช้ที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีการช่วยเหลือการเข้าถึง (Assistive Technology) เช่น หูฟังที่มีฟังก์ชั่น Text-to-Speech หรือผู้ใช้งานที่มีความต้องการเนื้อหาเสียง ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์ภาครัฐที่มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของ Web Accessibility จะช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน

เราแนะนำให้เว็บไซต์ภาครัฐปฏิบัติตามมาตรฐานการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างเป็นมิตร (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเว็บไซต์และเทคโนโลยีช่วยเหลือการเข้าถึง มาตรฐาน WCAG

ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการกำหนด มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - Digital Government Standard  เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐอันจะช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government ในมาตรฐาน 

เนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้(Web Content Accessibility) ตาม มาตรฐานสากลการเข้าถึงเว็บไซต์ WAI (Web Accessibility Initiative) ขององค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ

ดังนั้นการทำเว็บเพื่อให้รองรับ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ จึงจำเป็น 

Web Accessibility

คำสำคัญ:

 1. Accessibility: การเข้าถึงอย่างเป็นมิตร
 2. Assistive Technology: เทคโนโลยีการช่วยเหลือการเข้าถึง
 3. WCAG: Web Content Accessibility Guidelines (มาตรฐานการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างเป็นมิตร)
 4. Screen Reader: โปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
 5. Text-to-Speech: ฟังก์ชันการแปลงข้อความเป็นเสียง
 6. Keyboard Accessibility: ความสามารถในการใช้งานด้วยคีย์บอร์ด
 7. Contrast: การเปรียบเทียบความคมชัดของสีในเว็บไซต์
 8. Alt Text: ข้อความแทนรูปภาพสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถมองเห็นรูปภาพได้
 9. ARIA: Accessible Rich Internet Applications (มาตรฐานสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตที่มีความเข้าถึงอย่างเป็นมิตร)
 10. Tab Order: ลำดับการเลื่อนไปยังลิงก์และส่วนประกอบต่างๆในเว็บไซต์ด้วยการใช้งานปุ่ม Tab ในคีย์บอร์ด