ใครบอกว่ามันไม่มี windows start button มันยังอยู่ ใน Windows 8

ใครบอกว่ามันไม่มี windows start button มันยังอยู่ ใน Windows 8 ใครใช้อยู่ลองเลือนเม้าส์ไปมุมล่างซ้าย?

ใครบอกว่ามันไม่มี

  • ฮิต: 5598