Skip to main content

เที่ยวใต้หวัน สนุก ประหยัด อร่อย ภาค 1 การขอวีซ่าไต้หวัน

pisan-visa

การไปต่างประเทสสำหรับผมหามีโอกาสได้ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก ก็จะไม่พลาดที่จะเดินทาง พอดีมีคคอยหาตั๋วไปที่นั้นที่นี่ถูกๆให้ ก็เลยโชคดี และไต้หวันประเทศที่ผมไม่เคยคิดว่าจะไปหรือได้ไป เพราะไม่เคยอยู่ในหัวเลยเรื่องเที่ยวประเทศแห่งนี้ มาดูเรื่องการเตรียมตัวก่อนละกันเพราะ จะไปเที่ยวประเทศไต้หวัน ต้องทำวีซ่า 

 

หาตั๋วเครื่องบิน 

ตอนผมไปผมได้ตั๋วสายการบิน VAIR ซึ่งจองกันไว้ข้ามปี ได้ตั๋วไปกลับราคา  2,185 บาทรวมทุกอย่าง ขาไปผมไม่ได้ซื้อกระเป๋าเพิ่ม ขากลับซื้อเพิ่ม 15 กิโล ขาไปไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก เจ้าหน้าที่ไทยใจดี กระเป๋าจะต้องติดสติกเกอร์ของ VAIR ว่าน้ำหนักและขนาดไม่เกิน แต่ขากลับ ผมเจอชั่ง โชคดีที่ไม่เกินแต่กระเป๋าโหลด เกินไปเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็หยวนๆให้ ผมมีกระเป๋าเป้ติดตัวไปสองใบ

 

เตรียมตัวทำวีซ่า

สำรวจว่า Passport ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุ 6 เดือนก่อนการเดินทาง ถ้ามันไม่แน่ใจก็ทำใหม่ซะ และเป็นไปได้คือ ไปทำไว้ก่อนเดินทางเพื่อความสบายใจ

เตรียมเอกสารก่อนทำวีซ่า

 1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอก ข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน* ( อ่านวิธีกรอกต่อด้านล่าง )
 2. Passport ตัวจริง ( ถ้ามีเล่มเก่าให้เอาไปด้วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ )
 3. รูปถ่ายสี 2 x 2 นิ้ว (ฉากหลังขาว) จำนวน 2 รูป
 4. สำเนา Passport
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 8. ใบจองที่พัก ( ปริ้นจาก Agoda , booking ได้เลย )
 9. ข้อมูลหลักฐานทางการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ถ่ายสมุดบัญชีที่อัพเดทล่าสุดก็พอไม่จำเป็นต้องถึงขั้นทำ Statement
 10. เอกสารรับรองอาชีพ
  1.  ถ้าเป็นพนักงานบริษัท > ใบรับรองการเป็นพนักงาน
  2. ถ้าเป็นนักเรียน นักศึกษา > ใบรับรองการเป็นนักเรียนนักศึกษา
  3. ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ > ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
 11. แผนเที่ยวในไต้หวันถ้ามี ( ผมไม่ได้ยื่นตรงนี้ก็ผ่านนะ )
 12. เงินค่าธรรมเนียม Single = 1,500. บาท , Multiple = 3,000 บาท (ใช้เวลาอนุมัติ 3 วันทำการ) กรณีเร่งด่วน ( 2 วันทำการ) Single เพิ่ม 800 บาท / Multiple เพิ่ม 1,500 บาท

วิธีกรอกใบสมัครเพื่อขอวีซ่าเข้าไต้หวัน (สำหรับท่องเที่ยว)

 
1. เข้าไปที่เวปนี้ กรอกใบสมัครวีซ่าออนไลน์
 
เลือกแถบแรก General Visa Applications
 
เลือกแถบแรก General Visa Applications
2. กรอกข้อมูลผู้เดินทาง (หน้า 1)
กรอกข้อมูลผู้เดินทาง
 
 
3. กรอกข้อมูล Passport (หน้า 2)
กรอกข้อมูล Passport
 
4. คลิ๊กเลือกประวัติ (หน้า 3)
คลิ๊กเลือกประวัติ
 
 
5. กรอกข้อมูลผู้ไปทำเรื่อง (หน้า 4)
กรอกข้อมูลผู้ไปทำเรื่อง
 

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตไต้หวัน ประจำประเทศไทย
ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนน สาทรตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-670-0200-1
อีเมล์ tecovisa(at)i-net.com 
เว็บไซต์ www.roc-taiwan.org/th

เวลาทำการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด) 09.00 - 11.30 น. (รับยื่นวีซ่า) 13.30 - 15.00 น. (รับหนังสือเดินทางคืน)

 
หน้าตาของวีซ่า
pisan-visa
ข้อมูลการทำวีซ่าจาก http://poopiew.exteen.com/20101220/taiwan-visa-applications-online
 
บทความที่เกี่ยวข้อง
 

ท่องเที่ยว