Skip to main content

โครงการใหม่ของกูเกิล Oppia สร้าง "คอร์สการเรียนรู้ออนไลน์"

กูเกิลเปิดตัว Oppia โครงการโอเพนซอร์สสำหรับสร้างคอร์สการเรียนออนไลน์

แบบคอร์สของ Oppia จะเป็นการถามตอบไม่มีการเลือกตอบถูกผิด เป็นการเรียนแบบถามตอบเมือเลือกคำถาม คำต่อบ แล้วก็จะมีคำถามมาเรื่อยๆ

Oppia เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส  บน Server App Engine ของ Google เราสามารถเอาความรู้มาสร้างคอร์สผ่าน Oppia.org ได้ คอร์สทั้งหมดจะมีสัญญาอนุญาตเป็น Creative Commons Attribution Share-alike 

{youtube}A9OnENhRah8{/youtube}

 

GOOGLE