อาการ libmysqlclient.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory

วันก่อน อัพเดต php  mysql  ไป พอ start httpd

Restarting apache.
Stopping httpd:
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 17 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 1 of /etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmodules.conf: Cannot load /usr/lib/apache/libphp5.so into server: libmysqlclient.so.18: cannot open shared object file: No such file or directory

ประมาณว่าphp มันต้องการ shared library  libmysqlclient.so.18 แต่หาไม่เจอ

Fix

ลองเข้าไป cd /usr/lib

root@xxxxx [/usr/lib]# ln -s libmysqlclient.so.16 libmysqlclient.so.18

หาย