Ghost

ลองทดสอบ Ghost เป็น CMS blogging platform

วันนี้อยากลองของใหม่ ที่นอกเหนือจาก Joomla! ที่ผมถนัด เลยไปสนใจ Ghost ซึ่งเป็น blogging platform และ ย้ำว่าเป็น Just a blogging platform. คือ เป็นบล๊อกเท่านั้น 

Ghost คือแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับการเขียนบล็อกโดยเฉพาะ โดยเริ่มมาจากแนวคิด John O'Nolan (รองหัวหน้าทีม WordPress UI Group) ที่รู้สึกว่า WordPress กลายเป็นมากกว่า blogging platform ไปแล้ว ซึ่งตัวเขาเองก็ต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างเนื้อหาได้สะดวก รวดเร็ว สวยงาม เลยเป็นที่มาของ Ghost และเป็นที่มาของสโลแกน Ghost: Just a Blogging Platform